Slecht weer scenario

Bij slecht weer (storm, extreme mist, sneeuw of gladheid zijn mogelijk zulke spelbrekers) is een aparte regeling van kracht die als volgt luidt:

  1. Laat de tegenstander weten, dat u niet komt
  2. In gevallen van aangewezen scheidsrechters ook de scheidsrechters of SKP-er van de vereniging die moet fluiten.
  3. Licht ook de competitieleider in via E-mail welk(e) team(s) niet gaan spelen en geeft - wellicht ten overvloede - de reden op.
  4. Voor de thuisspelende club is het zaak het sheet gewoon op te sturen

 
Hoe handelt de wedstrijdcommissie dit af:

  1. Allereerst beoordeelt zij of het niet opkomen terecht was.
  2. Is er wel een sheet ingestuurd en geen briefje van de bezoekers, dan wordt niet opkomen opgelegd.
  3. Is er geen sheet en geen briefje van de bezoekers, dan volgt een boete voor het niet insturen van het sheet (en mogelijk later nog niet opkomen bezoekers).
  4. Is er geen sheet en en wel een briefje van de bezoekers, dan volgt een boete voor niet insturen sheet.
  5. Is er wel een sheet en wel een briefje van de bezoekers, dan komt de helft van de zaalhuur voor rekening van de bezoekers.
Afdrukken E-mail