Het EHBSO-Zakboekje - Letsels

Blessures voorkomen we samen!
Sporten is leuk en gezond! Meestal... want een blessure kan veel ellende veroorzaken. Helaas zijn niet alle blessures te voorkomen. Een goede en snelle Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) kan echter wel erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint namelijk al op het moment dat de eerste hulp wordt geboden.

Wat te doen bij blessures?
Dit gedeelte van het zakboekje behandelt de meest elementaire& en eenvoudige eerste hulp bij sportblessures.Voor achttien onderwerpen wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen om erger te voorkomen. Ook worden tips gegeven om herhaling van sportblessures te voorkomen. De onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt. Dit boekje is een goed hulpmiddel om in geval van nood snelle en verantwoorde eerste hulp te verlenen. Eigenlijk zou iedereen een EHBO- diploma op zak moeten hebben, maar dit boekje is al een stap in de goede richting.
Het andere deel van dit zakboekje, "Algemeen", bevat algemene informatie over EHBSO en maatregelen die sporters, trainers, coaches, verzorgers en bestuursleden kunnen nemen om de veiligheid in en om het sportveld te vergroten. Daarnaast is hierin een lijst opgenomen met belangrijke adressen.

Lees of download het EHBSO-Zakboekje in pdf-formaat

Afdrukken E-mail