Contributie 2016-2017

Het contributiebeleid van The Black Eagles is gebaseerd op een basis­contributie en aantal variabelen, die afhankelijk zijn van de competitie waarin je speelt, en het aantal uren dat je traint. Deze variabelen zijn in het  contributie-stelsel verweven om de gemaakte kosten per lid zo eerlijk mogelijk over de leden te verdelen. Dus je betaalt alleen de competitie-kosten als je competitie speelt. Je betaald voor extra uren trainen. En je betaald voor het gebruik van de team­kleding. Bij duurdere landelijke competities betaal je extra toeslagen voor de hogere kosten van deze competities.

Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd aan de hand van de indexerings-opgave van de NBB (een NBB mededeling elke april van het voorgaande seizoen en o.b.v. het consumenten prijsindexcijfer). Vorig jaar was dit 2,5%, en dit seizoen (2016-2017) is het 0,6%

 

Overzicht van huidig contributie stelsel seizoen 2016-2017:

 

<12 jaar
U10, U12

<14 jaar
U14

<20 jaar
U16, U18, U20

>=20 jaar
U22, Senioren

Rolstoel
competitie
Niet competitie
spelend
Inschrijfgeld € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50
Basiscontributie € 113 € 113 € 113 € 113 € 113 € 113
Contributie NBB € 35 € 53 € 53 € 70 € 58 € 24
Contributie competitiekosten € 46 € 46 € 46 € 56 € 26 --
Extra trainingstijd per uur € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58
Toeslag voor Prestatie-teams € 62 € 62 € 62 € 62 -- --
Toeslag voor Topsportteam -- € 154 € 256 -- -- --
Kledingfonds € 19,50 € 19,50 € 19,50 € 19,50 -- --

Inschrijfgeld:
Bij de eerste keer (her-)inschrijven.

Basiscontributie:
Alle leden betalen basiscontributie. Basiscontributie is ter dekking van algemene kosten plus 1 uur trainen in de zaal voor een 40-tal weken.

Contributie-NBB:
Is gelijk aan de leden-contributie van de NBB inclusief de verzekering.

Contributie competitiekosten:
Is ter dekking van de kosten van competitie spelende teams; inschrijfkosten, zaalhuur op de zaterdag en coach kosten.

Zaalhuur voor extra trainingstijd:
Is ter dekking van trainingsuren boven het aantal van 1 uur. De kosten zaalhuur en trainer.

Toeslag voor Prestatie-teams:
Is ter dekking van hogere inschrijfkosten, onkostenvergoeding trainers, scheidsrechterkosten, Geldt voor 2e divisie teams en hoger.

Toeslag voor Topsportteams:
Ter dekking van hogere inschrijfkosten, onkostenvergoeding trainers, scheidsrechterkosten. Geldt voor Eredivisieteams en komt boven op de Prestatieteam toeslag.

Kledingfonds:

Bijdrage komt in het kledingfonds, ter dekking van de aanschaf van teamtassen eens in 4 a 5 jaar en ter dekking van het onderhoud van de huidige kledingtassen.

 

Afdrukken E-mail