Algemene Bepalingen

Informatieblad THE BLACK EAGLES Rosmalen
Een vereniging kan alleen goed functioneren binnen een stelsel van voorschriften, reglementen en geboden. De belangrijkste bepalingen uit o.a. de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Bestuursbesluiten worden hieronder in het kort samengevat.

AANMELDING
Aanmeldingen worden verwerkt op wachtlijsten.

INSCHRIJVING
Het toegestuurde inschrijvingsformulier (met pasfoto) aan de ledenadministratie retourneren. Daarna kan direct met de trainingen en evt wedstrijden worden aangevangen. De aanvangscontributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd.

INSCHRIJFGELD
€ 7,50 voor alle leden.

CONTRIBUTIE
Zie hiervoor een apart onderwerp onder Algemene Informatie/ Contributie bepalingen.
De contributies worden d.m.v. automatische incasso geïnd.

BETALING
Vooruitbetaling per kwartaal, in de periodes eind juni, eind september, eind december en eind maart.

OPZEGGEN
Opzeggingen cq. afmeldingen schriftelijk melden aan de ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Van de vooruitbetaalde contributie wordt niets gerestitueerd. Een uitzondering geldt voor het einde van het seizoen; opzeggen voor 1 juli heeft voor het lid geen financiële consequenties.

LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Ziekte, zwangerschap of anderszins geeft geen recht op contributie-reductie. Bij langdurige afwezigheid of blessure kan bij zeer hoge uitzondering opgezegd met een zogenaamde terugkeer-garantie.

VERZEKERING
Voor ieder lid is bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) een verplichte ongevallenverzekering afgesloten. Bij vervoer naar uitwedstrijden zijn mede-inzittenden dus verzekerd. Inschrijving als lid bij de NBB vindt plaats na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Naast de ongevallen verzekering is er bij de NBB nog een aansprakelijkheidsverzekering, deze geldt ook voor vrijwilligers (de ongevallen verzekering niet).  En een Bestuurders- en Toezichtaansprakelijksheidsverzekering.

Voor alle vrijwilligers heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch  een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente).


SPORTHAL
T.M. Kortenhorstlaan - Rosmalen. Van gemeentewege gelden in de zaal de volgende regels:

  • Het is strikt verboden de vloer met “straatschoenen” te betreden.
  • niet-leden (m.u.v. ouders) hebben geen toegang tot trainingen
  • Tijdens competitie-wedstrijden hebben uitsluitend de spelende teams, scheidsrechters, zaalwacht en "tafelbezetting" toegang tot de zaal. Overige aanwezigen worden verzocht op de tribune plaats te nemen.

A.L.V.
Minstens eenmaal per seizoen in oktober of november, is er een Algemene Leden Vergadering. Ieder lid, ongeacht leeftijd, heeft toegang en stemrecht.

TENUE
Zwarte korte broek en zwart shirt, voorzien van logo's en gele borst- en rugnummers. Reservetenue bij uitwedstrijden: geel shirt met zwarte borst- en rugnummers. Het tenue wordt middels een kledingfonds aan ieder competitie-spelend lid verstrekt. 

TRAINING
Voor niet standaard-teams (minstens) 1 uur per week ‘s-avonds.

COMPETITIE
Alleen met een geldige spelerskaart van september tot begin mei. Per team worden maximaal 12 spelerskaarten uitgereikt.

VERVOER
Reiskosten zijn voor eigen rekening. Per team te regelen met auto, openbaar vervoer of fiets. Is er oudervervoer ingeroosterd, dan dient bij verhindering de betreffende ouder zelf voor vervanging te zorgen. Uiteraard is voor de chauffeur alcoholconsumptie uit den boze.

TOERNOOIEN
Jeugd (t/m kadetten) heeft recht op 1 thuistoernooi gratis, uittoernooien zijn voor eigen rekening. Voor senioren zijn alle toernooien voor eigen rekening. Bij een thuistoernooi regelt het team zelf de inschrijvingen, organisatie en financiën.

TAKEN
Op het wedstrijdprogramma wordt ieder lid volgens rooster aangewezen om te klokken, te schrijven, te fluiten of als junior/senioren-team als zaalwacht te fungeren. Is men om welke reden dan ook verhinderd dan dient men zelf voor een vervanger(V) te zorgen. Op het "sheet" dient de vervanger een (v) achter
zijn/haar naam te vermelden.

SCHEIDSRECHTERS
Alle leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht deel te nemen aan de door de vereniging te organiseren scheidsrechterscursussen. Competitieteams zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het leveren van de door de NBB vereiste 2 scheidsrechters. Anders wordt er niet voor de competitie ingeschreven.
Scheidsrechters die "aangewezen uitwedstrijden" fluiten krijgen naast de NBB-vergoeding € 5,00 per wedstrijd extra van de vereniging.

BOETEBEPALINGEN
Onderstaande boete- cq. strafbepalingen worden ieder jaar bij bestuursbesluit vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt.
Niet opkomen timen/scoren/fluiten

  • 1e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
  • 2e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
  • 3e keer: ter beoordeling van het bestuur volgens huishoudelijk regelement, schorsing.

Boetes die door de NBB aan de vereniging worden opgelegd, worden aan het betreffende lid/of leden doorbelast.

Afdrukken E-mail